در تاریخ سه شنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۰ طی برگزاری یک نشست با سرکار خانم ناصر بخت و هیات همراه در دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان کیش ، به منظور توسعه همکاری های مشترک و استفاده بهینه از توان و ظرفیت های داوری بین طرفین ، تفاهمنامه همکاری‌ مشترک میان موسسه حقوقی و داوری عدالت ناصری کیش و جامعه بازاریان و بازرگانان کیش به امضا رسید.
هدف از امضای این تفاهمنامه ایجاد توسعه همکاری و فرصت های علمی و داوری جهت زمینه سازی تبادل ایده ها و مهارتها و همچنین بهره گیری از کلیه امکانات طرفین برای رشد و توسعه‌ی آگاهی های عمومی داوری برای اعضای محترم جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در نظر گرفته شده است .