برگزاری این نشست ها که قبل از شیوع ویروس کرونا به صورت منظم برگزار می شد به دلیل محدودیت های بهداشتی مدت ها بود به صورت حضوری انجام نمی گردید لذا با عنایت به شرایط پایدار موجود و ضرورت هماهنگی های بیشتر حول مشکلات و معضلات مبتلا به منطقه، جلسه فوق روز سه شنبه هفته ی گذشته مورخه ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ در محل دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان تشکیل گردید و پیرامون موضوعات مختلف بحث و تبادل نظر گردید و ضمنا مقرر شد جلسات به صورت ماهیانه  و منظم ادامه یابد.

لازم به ذکر است تغییرات پی در پی مدیران، تشدید تحریم ها، تسری انواع قوانین و مقررات مغایر و متناقض با قوانین خاص مناطق، عرصه را به فعالان اقتصادی تنگ و شرایط را برای ادامه فعالیت بسیار دشوار نموده است. بدیهی است پیشنهادات و ارائه ی راهکارهای مطروحه کمک شایانی به مرتفع شدن موانع پیش رو و هماهنگی بیشتر با دستگاه های اجرایی منطقه خواهد داشت.