کمک های غیر نقدی کسبه شریف بازار پردیس ۲ جزیره کیش جهت ارسال برای سیل زدگان اخیر جنوب استان هرمزگان عصر روز پنجشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ برای ارسال به مناطق سیل زده به دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان کیش ارسال شد