رحمان سادات نجفی؛ مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در نشست سرمایه گذاران با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاران بر اساس قانون اولیه چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در واقع عهد و میثاق میان سرمایه گذاران و دولت به حساب می آید در کیش شروع به سرمایه گذاری کرده اند و بر همین اساس هم از دولت انتظار داریم بر اساس شرایط و قوانین اولیه اعلام شده به عهد خود پایبند باشد و پیمان شکنی نکند.
سادات نجفی با اشاره به جلسه قبلی که به همراه چند تن دیگر از نمایندگان بخش خصوصی کیش با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس داشتند گفت: در آن جلسه تقاضا کردیم که ۶ ماه به طور کامل فعالیت همه مناطق آزاد تعطیل شود! چون ظاهرا همه مشکلات کشور مثل قاچاق کالا و فرار مالیاتی و… مربوط به مناطق آزاد است! وی افزود: مدیران دو حوزه گمرک و مالیات در این جلسه حضور دارند و اگر مواردی را در این حوزه ها در منطقه آزاد کیش سراغ دارند عنوان کنند/ اقتصاد کیش