در جلسه ای که در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ و با حضور معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیر بازرگانی، رئیس تنظیم بازار، مدیرعامل توسعه بنادر و فرودگاه های کیش، مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان و تنی چند از تامین کنندگان ارزاق عمومی ،میوه وتره بار در دفتر جامعه برگزار گردید مباحث تامین اقلام غذایی مورد نیاز و رفع مشکلات این حوزه مورد بحث و تبادل نظر واقع و مقرر گردید تا همه مسئولین و دست اندر کاران بخش های دولتی و خصوصی با تلاش مضاعف شرایط لازم را برای استقبال از میهمانان و گردشگران نوروز ۱۴۰۱ فراهم و نظارت های دقیق بر امور مربوطه را اعمال نمایند