مجمع عمومی موسس « جامعه بازاریان و صنوف خدماتی منطقه آزاد ارس » با حضور دبیر شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد ، معاون محترم اقتصادی و سرمایه گذاری و مدیران محترم گمرک و بازرگانی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد . در این مجمع که در روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ در محل سالن همایش حکیم نباتی سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد اعضای حاضر در مجمع موسس با تصویب اساسنامه و انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان « جامعه بازاریان و صنوف خدماتی منطقه آزاد ارس » ، گام نهایی برای ثبت این تشکل صنفی را هموار نمودند

جامعه بازاریان و بازرگانان کیش ضمن عرض تبریک به منتخبین و فعالین اقتصادی بخش تجاری و خدماتی منطقه آزاد ارس ، برای آن تشکل صنفی آرزوی توفیق در تحقق اهداف و وظایف و خدمت به اعضای محترم و فعالین اقتصادی آن منطقه را از خداوند متعال مسئلت نموده و آمادگی خود را جهت همکاری همه جانبه اعلام می دارد .
در پایان نیز از مدیرعامل محترم ، معاونین محترم ، مدیران و مسئولین محترم سازمان منطقه آزاد ارس از بابت صدور مجوز ثبت این تشکل و همراهی و مساعدت در ادامه همکاری دو جانبه که مطمئنا برای منطقه آزاد ارس مفید خواهد بود سپاسگزاری می شود .