با آرزوی سالی خوش برای همه اعضای محترم جامعه بازاریان و کسبه شریف جزیره زیبای کیش