جناب آقای محمد صادق مبرهن نیاکان دبیر محترم شورای هماهنگی و همکاری فعالان مناطق آزاد عروج ملکوتی پسر عموی بزرگوارتان را خدمت جنابعالی و خانواده ایثارگر ایشان تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای ایشان طلب مغفرت و جهت بازماندگان صبر جزیل خواهانیم.