اولین جلسه از سلسله جلسات علمی برای ارتقای سطح دانش مدیران محترم بازار های کیش با نام ” معجزه ارتباط ” به همت جناب آقای دکتر جوادی ، نماینده محترم دانشگاه علامه طباطبایی در محل این دانشگاه در جزیره زیبای کیش برگزار شد . در این جلسه اتفاقات و رویداد های مرتیط با علم مدیریت بازار ، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انتهای جلسه نیز به به بیان نظرات و پرسخ و پاسخ مدعوین گرامی اختصاص پیدا کرد.