با توجه به زمان ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی از اول خرداد ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی جامعه بازاریان و بازرگانان کیش علاوه بر مشاوره مالیاتی اقدام به تکمیل اظهارنامه اشخاص حقیقی برای کلیه اعضای خود می نماید اعضای محترم می توانند با در دست داشتن مدارک و دریافت وقت قبلی از این خدمات به صورت رایگان استفاده نمایند