در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۱ جلسه‌ای با حضور مدیران محترم بازارهای کیش و با دعوت از مدیر محترم توزیع برق شرکت آب و برق کیش در دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان کیش برگزار گردید . در این جلسه مقرر شد تا با توجه به توریستی بودن جزیره نسبت به مدیریت مصرف برق بازارها در ماههای تیر و مرداد ، توجه لازم صورت پذیرد و با کم کردن بار مصرف از قطعی برق در ماه های فوق جلوگیری به عمل آید.