نشستی با دعوت از جناب آقای دکتر آخوند زاده ، مدیر کل جدید امور مالیاتی استان هرمزگان و هیات همراه در تاریخ بیست و دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ در دفتر جامعه بازاریان و بازرگانان کیش و با موضوع همفکری ، هم اندیشی و بررسی مسایل و مشکلات اعضای محترم جامعه بازریان کیش در حوزه مالیات ، برگزار شد .