بازارهای کیش۱۳۹۸/۱۲/۲ ۴:۳۵:۴۹

بازارهای تجاری کیش

برگزاری جلسه با مدیران بازارهای تجاری

🔸در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۴ جلسه ای با شرکت مدیران محترم بازارهای تجاری و با حضور میهمانان ویژه ، مدیریت محترم اداره بازرگانی و معاونین ایشان در دفتر جامعه بازاریان برگزار گردید

Load More Posts

بازارچه های خدماتی

شقایق

بازارچه های شقایق این مرکز خرید در زمینی به مساحت ۲۷۹۳ متر مربع در چهار طبقه در مجتمع مسکونی صدف احداث و در سال

سفین

بازارچه های خدماتی سفین مرکز خرید در زمینی به مساحت ۲۷۹۳ متر مربع در چهار طبقه در مجتمع مسکونی صدف احداث و در سال

حافظ و کسری

بازارچه حافظ و کسری این مرکز خرید در زمینی به مساحت ۲۷۹۳ متر مربع در چهار طبقه در مجتمع مسکونی صدف احداث و در

Load More Posts

بازارهای خدماتی

Load More Posts