بازارهای کیش۱۴۰۰/۴/۳۱ ۷:۳۲:۴۰

بازارهای تجاری کیش

برگزاری جلسه با مدیران بازارهای تجاری

🔸در تاریخ ۹۹/۰۹/۲۴ جلسه ای با شرکت مدیران محترم بازارهای تجاری و با حضور میهمانان ویژه ، مدیریت محترم اداره بازرگانی و معاونین ایشان در دفتر جامعه بازاریان برگزار گردید

بازارچه های خدماتی

شقایق

بازارچه های شقایق این مرکز خرید در زمینی به مساحت ۲۷۹۳ متر مربع در چهار طبقه در مجتمع مسکونی صدف احداث و در سال

سفین

بازارچه های خدماتی سفین مرکز خرید در زمینی به مساحت ۲۷۹۳ متر مربع در چهار طبقه در مجتمع مسکونی صدف احداث و در سال

حافظ و کسری

بازارچه حافظ و کسری این مرکز خرید در زمینی به مساحت ۲۷۹۳ متر مربع در چهار طبقه در مجتمع مسکونی صدف احداث و در

بازارهای خدماتی

Go to Top