آدرس غلط به سیاست‌گذاران

آدرس غلط به سیاست‌گذاران لیلا اکبرپور دنیای اقتصاد : مطابق آمارها، یک میلیون نفر جمعیت هفت منطقه آزاد کشور را تشکیل می‌دهند که دادوستد بازار در ۵۰ هزار واحد صنفی برای ۵۰۰ هزار نفر از این جمعیت اشتغال‌زایی کرده است. طبق اخبار رسمی منتشره در سال ۹۷، همچنین ۴