مصاحبه مدیرعامل جامعه بازاریان با صدا و سیمای مرکز کیش در خصوص آخرین وضعیت بازارها در مقابله با ویروس کرونا