آخرین خبرها

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش : نداشتن مجوز فعالیت ، در آینده نزدیک خسارت های مالی گزافی را متوجه واحدهای صنفی فاقد مجوز خواهد کرد

۱۴۰۱/۰۸/۲۲|۰ نظر

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با اشاره به راه اندازی درگاه ملی صدور مجوز در آینده بسیار نزدیک تصریح کرد ،

۲۲۰۸, ۱۴۰۱

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش : نداشتن مجوز فعالیت ، در آینده نزدیک خسارت های مالی گزافی را متوجه واحدهای صنفی فاقد مجوز خواهد کرد

۱۴۰۱/۰۸/۲۲|۰ نظر

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با اشاره به راه اندازی درگاه ملی صدور مجوز در