بازار شارستان

بازار شارستان کیش در ۳ طبقه احداث و دارای ۱۶۶ غرفه خدماتی با متراژهای ۱۱ تا ۱۷۰ متر مربع می باشد، هم چنین به عنوان اولین و تنها مجموعه خدماتی در جزیره کیش دارای ۲ طبقه پارکینگ اختصاصی سرپوشیده به تعداد کلیه واحدهای مجتمع می باشد که سبب رفاه بیشتر مراجعه کنندگان می شود. این مجتمع به دلیل دسترسی بسیار آسان از لحاظ جغرافیایی و پارکینگ مورد توجه کسبه کیش قرار گرفته است.

  07644458569

فاقد اطلاعات

 فاقد اطلاعات

فاقد اطلاعات

 فاقد اطلاعات

فاقد اطلاعات