بازار هرمز

بازار قدیمی هرمز جزیره کیش در زمینی به اندازه بیست و پنج هزار مترمربع در جزیره زیبا کیش ساخته شده تا در راستای زیباسازی شهر کیش و دسترسی همه مردم به مراکز خرید کیش کلیه مواد مورد نیاز خود و خدماتی و جلوگیری از رفت و آمد های درون شهری مضاعف گامی تاثیر گذار بردارد. شرکت سازنده این بازار تصمیم گرفته است تا با ساخت مجموعه های منسجم در نقطه ای متمرکز و مناسب، ضمن ارائه سرویس مناسب به شهروندان گامی خوب و موثر در ساختار نمادین شهری، ایجاد فضایی مناسب کار آمد و اشتغال زا با ساخت این مجموعه بردارد. کل مغازه های تجاری بازار هرمز کیش ۲۸۳ باب هست که از این تعداد ۱۰۰ غرفه در طبقه همکف ، ۱۰۱ غرفه در طبقه اول و ۸۲ غرفه در بخش خدمات سنگین می باشد و مساحت غرفه ها ما بین ۲۵ متر الی ۱۴۰ متر مربع میباشد و در مرکز خرید کیش قرار گرفته است.

  07644451728

فاقد اطلاعات

 فاقد اطلاعات

فاقد اطلاعات

 فاقد اطلاعات

فاقد اطلاعات