تفاهم نامه

یکی از عوامل موفقیت هر مجموعه ای ، ایجاد بسترهای همکاری و بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان امر در جهت هدایت مجموعه به سمت اهداف متعالی آن و از سوی دیگر جلوگیری از تحمیل هزینه های زمانی و مالی می باشد. بنابراین به منظور بهره برداری کسبه و تجار از دانش متخصصان مرتبط با فعالیت بازاریان ، جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با انعقاد قراردادهایی تحت عنوان تفاهم نامه ، زمینه ارائه خدمات تخصصی رایگان به بازاریان و تجار کیش را فراهم نموده است. از سوی دیگر با مطالعه و تحقیق در حوزه های مختلف و نیازسنجی کسبه و تجار جزیره به دانش تخصصی و سایر موارد ، این تفاهم نامه های همکاری در حال افزایش می باشد.

تفاهم نامه

ردیف عنوان تفاهم نامه ارائه دهنده موضوع همکاری
1 آموزشی و پژوهشی شرکت میکاراد آتیه کیش همکاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران بازارهای تجاری و خدماتی و …
2 آموزشی و داوری موسسه حقوقی و داوری بین المللی عدالت ناصری کیش همکاری در خصوص آموزش حقوقی و ایجاد بستر لازم برای حل و فصل اختلافات حقوقی بصورت داوری در فضایی غیر از محاکم قضایی
3 ارائه خدمات بانکی بانک تجارت کیش ارائه خدمات متمرکز بانکی در چارچوب قوانین بانک مرکزی به اعضا جامعه بازاریان و بازرگانان کیش