واژه بازار ، واژه ای فارسی بوده و کلمه بازارگان ( بازرگان ) از این واژه حاصل می شود.این واژه به دلیل تجارت افراد ایرانی با پرتغالی ها ، وارد زبان پرتغالی شده و سپس به ادبیات فرانسه و انگلیس نیز راه یافته است. بازارها از جمله جذاب ترین مکان هایی هستند که در سفر به هر شهری می توان از آن ها دیدن نمود. بازارها ، جایی برای پیدا کردن سوغاتی های خاص و مایحتاج روزانه است. اما علاوه بر خرید ، بازارها مکانی برای شناخت بیشتر اقوام ایرانی و سنت های دیرینه این سرزمین کهن می باشد.
بازارها و مراکز خرید سیر تحولی و تکاملی پیچیده ای را در طول چندین هزار سال طی کرده و از مراکز اصلی سیاسی و اجتماعی هر جامعه ای محسوب می شود.این اماکن علاوه بر داشتن کاربرد اقتصادی و تجاری ، در زمینه های مختلف اعم از سیاسی ، اجتماعی و مذهبی نقش مهمی داشته اند . بازارهای ایران از جمله بخش های مهم در کشورمان محسوب شده و به عنوان نهادهای شهری و اجتماعی ، همواره نمایشگر همبستگی و یکپارچگی مردم بوده و یکی از نهادهای تضمین کننده فعالیت های مشترک المنافع محسوب می شوند.

پردیس 1

پردیس 2

مرکز تجاری

رویا مال

ونوس

زیتون

میکا مال

دامون

دیپلمات مال

مریم 2

محیا مال

عرب ها (سفین)

مرجان

مروارید

مریم

کوروش

سارینا 1

پانیذ

بهکیش

شارستان

پارسیس

گنجینه 1

مجتمع خدماتی بیست

پارس خلیج

بساک

هرمز

برج تجاری صدف

گنجینه 2

مرکز خرید فاز ۴ صدف

مرکز خرید گلستان

پادنا

آرین

دیپلمات

مجتمع خدماتی طلوع کیش

مرکز خرید سلطانیه

ایران زمین

مجتمع خدماتی پارسیان

مجتمع خدماتی شقایق

ایران زمین