مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با اشاره به راه اندازی درگاه ملی صدور مجوز در آینده بسیار نزدیک تصریح کرد ، اخذ مجوز در این درگاه برای کسانی که تا کنون بدون مجوز فعالیت نموده اند همراه با مشکلات و تحمیل هزینه های ریالی فراوان خواهد بود. سادات نجفی از صاحبان صنوف و مشاغل فاقد مجوز دعوت کرد تا پیش از راه اندازی این درگاه ، نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند

وی با اشاره به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که شرط معافیت در مناطق آزاد را داشتن مجوز معتبر از سازمان منطقه آزاد عنوان نموده ، از فعالان اقتصادی فاقد مجوز در جزیره کیش دعوت کرد به منظور جلوگیری از بروز خسارت های مالی و تحمیل جرایم مالیاتی ، قبل از هر گونه فعالیت نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند تا از مشوق های قانونی نیز بهره مند شوند

سادات نجفی با تاکید بر حمایت های همه جانبه جامعه بازاریان و بازرگانان کیش از فعالان اقتصادی جزیره ، از مدیران بازارها خواست به منظور جلوگیری از تحمیل جرایم مالیاتی به غرفه داران ، پیش از آغاز فعالیت هر واحد صنفی ، مجوز ایشان اخذ گردد