مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفت: کنسرسیوم جوامع صنفی و ذینفعان اصلی بخش خصوصی برای برگزاری رویداد‌های گردشگری تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رحمان سادات نجفی افزود: در چند روز آینده اعضای این کنسرسیوم، قرارداد اجرای رویداد‌های گردشگری را امضا خواهند کرد.

وی گفت: هدف اصلی تشکیل کنسرسیوم ، گردهم آوردن ذینفعان بخش خصوصی برای برگزاری برنامه‌ها در طول سال است و منحصر به فصل تابستان هم نخواهد بود.

وی گفت: *کمپین بزن بریم کیش* پس از شش ماه برنامه ریزی و مطالعه طرح‌های گردشگری و جذب گردشگر به جزیره کیش آماده شده است.

مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش گفت: هزینه‌های برگزاری رویداد‌های گردشگری با مشارکت بخش خصوصی و بخشی از بودجه‌های سازمان منطقه آزاد خواهد بود.