نشست هم اندیشی و بررسی مسائل و مشکلات صنفی جمعی از فعالان صنف کیف ، کفش و پوشاک با مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد کیش در دفتر مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش
در این نشست که روز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه با دعوت جامعه بازاریان و بازرگانان کیش برگزار شد ، رحمان سادات نجفی با اشاره به تصمیم مؤسسه جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در خصوص برگزاری اینگونه نشست ها جهت بررسی مسائل و مشکلات اصناف جزیره کیش اظهار امیدواری کرد نتیجه این جلسات رو در رو با مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد کیش، علاوه بر آگاهی تصمیم گیرندگان ، رفع موانع و مشکلات فعالین اقتصادی کیش باشد.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش با بیان ضرورت درک مشترک سازمان منطقه آزاد کیش و فعالین اقتصادی جزیره ، این هم اندیشی و هم افزایی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانست.
وی با تأکید بر تعدد فعالین صنف پوشاک ، کیف و کفش در کیش اظهار داشت ؛ بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی موجود در جزیره ، گریبان فعالین این صنف را گرفته که سبب شده تعدادی از این افراد جزیره را ترک نمایند.
سادات نجفی افزود ؛ امروز دستورالعمل های دست و پا گیر و هزینه های سرسام آور واردات کالا به کیش شرایط را بگونه ای رقم زده که با وجود کمبود شدید پرواز ، همین مسافرین اندک هم رغبت چندانی به خرید از کیش ندارند.

مدیر گمرک سازمان منطقه آزاد کیش نیز ضمن تشکر از مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگانان کیش به جهت برگزاری این نشست ، با اظهار خوشحالی از برگزاری اینگونه جلسات ، گفتگوی چهره به چهره فعالین اصناف مختلف کیش را سبب آگاهی مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و تلاش برای حل مسائل و مشکلات مطروحه عنوان کرد.

ذوقی با اشاره به ضرورت بازنگری در برخی از شیوه نامه ها و دستورالعمل های گمرکی سازمان بیان داشت ؛ قصد داریم با تجدیدنظر در برخی از دستورالعمل ها ، موانع موجود در واردات کالای برند و کاهش هزینه های واردات را هموار سازیم.
وی در این نشست تخصصی از حاضرین در جلسه خواست ضمن بیان مشکلات و دغدغه های صنف خود ، پس از اتمام جلسه با حضور در محل گمرک کیش این مسائل را بصورت میدانی بیان نمایند.
در ادامه این نشست ، هر یک از حاضران به مهمترین مسائل و مشکلات صنفی پوشاک ، کیف و کفش اشاره و برای ماندگاری این صنف و ادامه فعالیت در جزیره و جلوگیری از رکود حاکم ، از مدیر گمرک سازمان خواستار پیگیری و رفع موانع موجود شدند.